Görme Engelliler

Sivil Savunma Kulübü

DANIŞMAN ÖĞRETMENLER: KÖKSAL ASRAK

  KULÜBÜN AMAÇ VE GÖREVLERİ:

Sivil Savunma Konularında öğrencileri bilinçlendirmek, eğitmek amacı ile okulda yapılacak çalışmaları plânlama, koordine ve yürütümünü sağlamak üzere kurulacak "Sivil Savunma Kollarının" faaliyetlerini düzenlemektir. Yurt savunmasında kişilere düşen görev ve sorumluluk duygularını aşılamak,  Öğrencilerimize savaş ve afetlerin yıkımlarına karşı, kendilerini nasıl koruyabileceklerini öğretmek,

000000